“Werken volgens een bewezen businessmodel of blijf je pionieren?"

door Harold de Goede

 

De ontwikkelingen in de sector gaan zo snel dat op het moment dat je denkt je bedrijfsvoering op orde hebt de markt aantrekt en jij achter de feiten aan loopt. Dat continu pionieren verhoogt de werkdruk en geeft de nodige stress.  

Een derde van de jonge adviseurs ervaart een hoog stressniveau en heeft moeite privé en werk te scheiden. Dat stelt verzekeraar Movir naar aanleiding van een onderzoek onder 271 adviseurs. De stress is het hoogst bij mensen onder de 35 jaar. Negen op de tien respondenten werkt als zzp'er.

Daarbij valt op dat respondenten met kinderen een lagere werkdruk ervaren dan degenen zonder kinderen. Een mogelijke verklaring is dat ouders beter in staat zijn om te plannen en grenzen te stellen, aldus een woordvoerder van Movir. 'Adviseurs of  consultants zonder kinderen zorgen veelal dat ze 's avonds en in weekends oproepbaar blijven. De natuurlijke stop ontbreekt'.

Het onderzoek is uitgevoerd bij de achterban van onder meer FNV Zelfstandigen en de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Consultants die al eens zijn uitgevallen door stress, houden vaker een hoog stressniveau (37% tegenover 29% bij de anderen). Hoewel de beroepsgroep relatief veel stress ervaart, is men wel gelukkig in zijn of haar werk. 

‘Ik vertaal dit dilemma naar de kernvraag zelf doen of uitbesteden? In onze onderneming, waarin we de bemiddeling volledig uit handen nemen blijft er voor de adviseur tijd over. Hij bepaald namelijk zijn eigen agenda en dat werkt een stuk relaxter.

Daarnaast faciliteren wij nog 6 modulaire diensten die bijdragen aan een slimme bedrijfsvoering. Wil de adviseur iets extra, dan kan dat, hij kan tijdelijk of éénmalig gebruik van de modules maken. 

Alleen betalen voor wat je echt nodig hebt dus.

 

'In dit geval is het toverwoord " modulair denken", dus nog meer een concreet product maken van wat je doet. Daarvoor is nodig dat je beter weet wat je klant wil, advies en aandacht maar, als belangrijkste, de waarde kennen van wat je doet.’

Werken volgens een bewezen businessmodel of blijf je pionieren?

Lees het verhaal van Harold de Goede
Dit is
Slimm

Nee, wij zijn niet nog een serviceprovider. We zijn meer!

En er is meer! Wij geloven in de unieke kracht van (kleine) ondernemers. Daarom ondersteunt slimm jouw bedrijf met slimme oplossingen, diensten en informatie. We dagen je uit om anders te denken en meer te doen voor je bedrijf, je klanten en de samenleving. Slimm beweegt ondernemers en zet een nieuwe stip aan jouw horizon!